17 Ramadan 2 Hijrah

Pada hari ini, telah berlaku sebuah peperangan yang dinamakan sebagai peperangan Badar Kubro disertai oleh 313 orang Muslimin Madinah yang terdiri daripada kaum Muhajirirn dan Ansar melawan hampir 1000 orang kaum Quraisy Mekah.

Kelengkapan kaum muslimin pada ketika itu hanya sekadar kelengkapan untuk menahan segerombolan pedagang Quraisy untuk mengambil semula harta tinggalan mereka yang dirampas di Mekah.

Kaum muslimin mempunyai kelengkapan 2 ekor kuda dan 70 ekor unta, manakala kaum Quraisy Mekah pula memiliki kelengkapan 100 ekor kuda dan 170 ekor unta.

Walaupun kelengkapan kaum Muslimin kurang dan tidak mencukupi, dengan keberkatan doa dan usaha para mujahidin, kaum muslimin berhasil memenangi peperangan ini.

Diriwayatkan bahawa 70 orang musyrikin Mekah yang dapat dibunuh dan 70 lagi dapat ditawan manakala kaum muslimin yang syahid seramai 14 orang.
Sumber :
Kitab “Ramadhaniyat” karangan Muhammad Sa’id Mursy dan Qosim Abdullah
Cetakan Darul Tauzi’ wa Nasr Al Islamiyah Cairo Mesir
Credits to: ISMA Mesir